Egbertale

Over zingeving en economie en alles wat daar tussen ligt

 • Home
  Home Hier kunnen alle blogberichten op de hele site gevonden worden.
 • Tags
  Tags Toont een lijst met tags die in de blog gebruikt zijn.
 • Inloggen
  Login Inlogformulier

Professionals redden door ze te vernietigen

op
 • Fontgrootte: Groter Kleiner
 • Hits: 2464
 • Afdrukken

Een Amerikaanse officier schijnt ooit gezegd te hebben tijdens de Vietnamoorlog ‘We moesten het dorp vernietigen om het te redden’. Aan die uitspraak moet ik steeds denken als ik de Belastingdienst en de politiek met zelfstandigen om zie gaan. De laatste actie van de Belastingdienst, het op non actief zetten van zelfstandigen die zorg leveren aan terminale patiënten is daar weer een mooi voorbeeld van. Het betreft hier mensen die niet in dienst zijn van een zorgmonopolist, zodat ze op flexibele wijze zorg kunnen leveren. Dit noemt de belastingdienst ‘schijnzelfstandigheid’. Dus aanpakken, en dan maar geen zorg voor terminale patienten en geen werk voor deze verzorgers.

Maar laten we wel wezen: het hele idee achter het voorkómen van schijnzelfstandigheid, is het beschermen van de zwakkere partij op de arbeidsmarkt, de werknemer. Hoe de werknemer beschermd wordt door hardwerkende, flexibele professionals aan te pakken is mij niet duidelijk. Volgens mij wordt dan de zwakkere partij aangepakt. Inderdaad, ‘we moeten de kleine zelfstandige kapot maken om hem te redden.’

En er komt nog meer ambtelijk onheil op de zzp’er af. Naar verluidt wordt er een nieuwe toets ingevoerd voor zzp ers om vast te stellen of men wel ‘echt’ zelfstandig is. Eén van de vragen in die toets is of men zich kan laten vervangen. Als dat niet zo is, dan is men dus minder ondernemer. Nu is natuurlijk vaak één van de ‘unique selling points’ de persoon en de expertise van een professional. Ik heb mij bijvoorbeeld gespecialiseerd op de kosten en baten van sportevenementen. Dus als een gemeente of ministerie mij in huurt wil ze dat specialisme hebben. Maar de Belastingdienst vindt dat verdacht, want dan ben je minder ondernemer en meer een werknemer.

Hoe schizofreen het denken in ambtelijk Nederland is, blijkt wel als je een offerte moet schrijven voor een ministerie. Je wordt dan gedwongen om in te stemmen met het zgn. ARVODI reglement, waarin onder meer is opgenomen:

Artikel 6.1 Opdrachtnemer kan personen die zijn belast met de uitvoering van dienst niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever tijdelijk of definitief vervangen.

en

Artikel 8.1 Bij het uitvoeren van de Overeenkomst maakt Opdrachtnemer slechts na toestemming van de Opdrachtgever gebruik van de diensten van derden.

Daarnaast word je als uitvoerder van een overheidsopdracht volgens hetzelfde reglement geacht vrijwel alle intellectuele eigendom aanspraken in te leveren bij de overheid, net als een werknemer bij zijn werkgever. Met andere woorden: de vrijheid om je als ondernemer te gedragen – althans, de ondernemer volgens het ideaalplaatje van de belastingdienst – wordt je door de overheid als opdrachtgever expliciet ontnomen. Inderdaad, Kafka.

Blijkbaar is het in Haagse kringen moeilijk te bevatten dat er een grote groep zelfstandigen is, die op basis van hun expertise een unieke niche hebben gevonden op de dienstenmarkt. Het gaat deze groep niet primair om ondernemen, groeien, hoog inkomen, maar vooral om vrijheid en autonomie. Zou het kunnen dat dit buiten de belevingswereld van veel ambtenaren en politici valt?

Updates 25 septembert:

De Raad van State heeft op 23 september een tamelijk kritisch advies gepubliceerd over het wetsvoorstel. 

Een ander interessant artikel over ZZP'er pesten door de overheid vind je hier.

Laatst aangepast op

Egbert Oldenboom is onderzoeker, community builder en (sinds 2013) blogger. Hij schrijft over alles wat hem raakt.

 • Gast
  O. Polling woensdag, 24 september 2014

  Ha die Egbert, interessant verhaal! Het is mij een raadsel waarom, in het huidige sociaal-economische klimaat, de ZZP-er zo hard wordt aangepakt en zo onrechtvaardig wordt bejegend (en ik "spreek" in dit verband niet "voor m'n eigen hagje" (Fred, wsl wordt hier bedoeld preken voor eigen parochie o.i.d?) want ben gewoon (als P&O-er) in loondienst in de culturele sector.
  De ZZP-er zou juist, als onafhankelijk deskundige, in alle vrijheid, en niet gehinderd door allerlei ambtelijke regelgeving, de gelegenheid moeten krijgen om z'n inhoudelijke "ding te doen"!
  Het punt van uitbuiting van de ZZP-er is natuurlijk een heikel punt; onlangs bood een ZZP-er op universitair opgeleid nivo zich aan voor slechts € 25,-- per uur, kennelijk om eindelijk de droge boterham maar eens belegd te krijgen! Geen idee hoe dit te voorkomen in een volledig geindividualiseerde elkaar-wegconcurreren-markt?!?
  Interessant congres herover binnenkort ABRF-congres VU Amsterdam, met o.m. Chris Wiersma (Bibliotheek Almere):
  "Reshaping existing concepts and the significance of a stimulating working environment in the knowledge community”,
  waarin de uitgangspunten ter discussie worden gesteld i.p.v. in de praktijken te blijven hangen.

  Antwoord Annuleer
 • Gast
  Fred woensdag, 24 september 2014

  Wat een zwakke column zeg. Hier spreekt iemand voor z'n eigen hagje. Schijnzelfstandigheid komt zo veel. Laat die mensen gewoon netjes belasting betalen. Wij mogen blij zijn dat er in ons land zo veel voor ons is geregeld!

 • Egbert Oldenboom
  Egbert Oldenboom woensdag, 24 september 2014

  Zelfstandigen betalen gewoon belasting Fred.

 • Gast
  Dick de Bruijn dinsdag, 23 september 2014

  Mooie column, Egbert.. De wegen van de belastingdienst zijn ondoorgrondelijk.. Een eenvoudig systeem voor de belastingaangifte zou zijn:
  a. Hoeveel heb je vorig jaar verdiend?
  b. Hoeveel geld heb je over?
  c. Stuur het ons op
  Auteur: Jean-Roger Kauffmann

  Cheers,
  Dick

  Antwoord Annuleer
 • Gast
  Karen Daleboudt dinsdag, 23 september 2014

  Zou het niet gewoon een kwestie van geld zijn? Dat de groei van het aantal zzp'ers tot stilstand moet komen omdat het sociale zekerheidsstelsel ondermijnd wordt als steeds meer mensen niet meebetalen?

 • Egbert Oldenboom
  Egbert Oldenboom woensdag, 24 september 2014

  ZZp'ers betalen niet mee aan bepaalde voorzieningen, zoals werkloosheidsuitkering, maar ze kunnen er ook geen beroep op doen. Ze ondermijnen dus vooral de zekerheid voor zichzelf en dat is vaak een bewuste keuze, een afweging tussen zekerheid en vrijheid. Het probleem van schijnzelfstandigheid vanuit het paradigma van de belastingdienst en inderdaad vakbonden is vooral dat werknemers goedkoper als zelfstandigen kunnen worden ingehuurd, omdat ze minder rechten hebben. Het gaat dus om de bescherming van die werknemers. Maar het aanpakken van deze (vermeende) groep leidt natuurlijk niet tot een betere situatie voor deze personen.

 • Gast
  Jim dinsdag, 23 september 2014

  Inderdaad Kafkaesk. Ik denk dat ook de rol van de vakbonden van belang is, die het vaste dienstverband als ideaal zien. Arme werknemers moeten beschermd worden tegen de boze werkgevers met hun draaideurmechanismes. Typisch geval van baby en badwater, en vastgeroeste ideeën.

 • Egbert Oldenboom
  Egbert Oldenboom woensdag, 24 september 2014

  Je hebt gelijk Jim, er zit inderdaad vaak een soort achterhaald vakbondsdenken achter.

Laat uw reactie achter

Gast
Gast dinsdag, 23 april 2019

Meerwaarde op Facebook