Beehive

Een community is een groep mensen die zich op elkaar betrokken voelt, meestal omdat zij een doel of interesse delen. Kennis-communities zijn communities die als hoofddoel hebben het uitwisselen (en creëren) van kennis. Een kennis-community kan bestaan uit bijvoorbeeld onderzoekers afkomstig van verschillende onderzoeksbureaus, maar ook uit professionals uit één organisatie die een gemeenschappelijk vakgebied hebben, zoals docenten in een onderwijsinstelling. 

Vaak is er veel kennis aanwezig in een organisatie, maar de kunst is om die kennis beschikbaar te maken voor anderen. Omdat een community geen juridische vorm heeft, is het vaak aantrekkelijk voor inhoudelijk gemotiveerde professionals. 

Is een community hetzelfde als een netwerk? Een community lijkt op een netwerk omdat het een losse manier van organiseren is. Het verschil met een netwerk is dat een community zich richt op de inhoud. In het geval van een kenniscommunity gaat het dus om het concreet uitwisselen van kennis. Netwerken richten zich meer op het onderhouden van relaties.

Een voorbeeld van een kennis-community is de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen. In 2008 is deze werkgroep door ons opgericht, geïnspireerd op de open source software-beweging. Inmiddels heeft deze werkgroep zo’n 30 leden. De werkgroep heeft een aantal richtlijnen tot stand gebracht op het gebied van het evalueren van (sport)evenementen. Evaluatie volgens deze richtlijnen is inmiddels als verplichting opgenomen voor evenementenorganisatoren door het  ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Vrijwel alle grote sportevenementen in Nederland moeten deze richtlijnen volgen. Het wordt door onderzoekers en docenten in het vakgebied sport gezien als een ‘best practice’ op het gebied van een onderzoekscommunity. 

 

The Wheel of Life by ahermin

Mijn vijf regels zijn:

1. Maak van je frustratie een belofte

2. Houd het oog op de bal

3. Vind en koester inhoudelijke bondgenoten

4. Geef je kennis weg

5. Span organisaties als paard voor de inhoudelijke kar

Lees meer in mijn blog: het ontstaan van een community

euro

  • Kennis
  • Nieuwe producten
  • Nieuwe klanten
  • Arbeidsvreugde
  • Intrinsieke motivatie en duurzame relaties
  • Duurzame relaties
  • Uitbreiding netwerk
  • Werkvreugde

1377798078 Social network

Over MeerWaarde

De missie van Meerwaarde is om onderzoek en cijfermateriaal vergelijkbaar en toegankelijk te maken, zodat kennis wordt opgebouwd. Deze manier van werken heet Open Onderzoek, onderzoek waarbij methodes en resultaten openbaar en transparant zijn.

 

In 2009 heb ik daartoe de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) opgericht die dienst doet als kraamkamer voor gestandaardiseerde onderzoeksmethoden en transparantie. De richtlijnen van de WESP zijn inmiddels landelijk geaccepteerd als standaard voor het meten van de impact van evenementen.

 

In 2006 ben ik gepromoveerd op maatschappelijke kosten-baten analyses van sportevenementen.