1377797860 researchEgbert Oldenboom heeft veel ervaring, inmiddels zo'n 25 jaar op het gebied van onderzoek. Hij heeft veel expertise op het gebied van sport en economie en de evaluatie van sportevenementen.

In 2006 is hij gepromoveerd op het onderwerp 'kosten baten analyses van sportevenementen' aan de Sheffield Hallam University.

 • In 2008 heeft hij het initiatief genomen om de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen op te richten. Deze werkgroep heeft richtlijnen gepubliceerd voor het evalueren van sportevenementen, bijvoorbeeld voor het berekenen van de economische impact en voor het bepalen van het aantal bezoekers. Naast oprichter, ben ik actief lid van deze werkgroep en heb inhoudelijk bijgedragen aan deze en andere richtlijnen.
 • Bij de publicaties kunt u een bloemlezing vinden van teksten die hij over dit onderwerp gepubliceerd heeft.

 

Lees meer: Onderzoek

girokleinstOnder toezicht van de nationale Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) is door Egbert Oldenboom (Meerwaarde) een nieuwe versie van de richtlijn opgesteld voor het meten van de economische impact van sportevenementen. In deze richtlijn is op heldere wijze beschreven op welke manier de economische impact van sportevenementen gemeten dient te worden, zodat de uitkomsten betrouwbaar en vergelijkbaar zijn.

De richtlijn is de landelijke standaard voor het onderzoek naar de economische effecten van sportevenementen. Een eerdere versie dateerde uit 2011, maar de richtlijn is volledig herschreven. Inmiddels zijn er ca. 90 onderzoeken uitgevoerd die zich baseren op deze richtlijn.

In 2016 zijn onder andere de start van de Giro d’Italia in Gelderland, de Europese Kampioenschappen Atletiek in Amsterdam en de Wereldkampioenschappen Roeien in Rotterdam volgens de richtlijnen geëvalueerd. Het gebruik van WESP richtlijnen is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verplicht gesteld in haar subsidievoorwaarden. Ook veel andere overheidsorganisaties stellen het gebruik van de richtlijnen als voorwaarde.

Het onderzoek is ondersteund door de netwerkorganisatie Kracht van Sportevenementen, waarin de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), NOC*NSF en de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg samenwerken.

Download het ‘Richtlijnen Handboek Economische Impact 2.3’ via deze link.

 


sinroy13De economische impact van het WK Roeien dat in 2016 in de gemeente Zuidplas bij Rotterdam plaatsvond, bedroeg € 2,2 mln. 

Het aantal bezoeken van toeschouwers die relevant zijn voor de economische impact, namelijk bezoekers, deelnemers en pers, was 21.171. Deze bezoeken zijn afgelegd door 5.859 personen. Een groot gedeelte van de reguliere bezoekers (48%) was afkomstig uit het buitenland. Van de Nederlanders was het grootste deel afkomstig uit de provincie Zuid-Holland.

Roeien is een studentensport en dat blijkt uit het opleidingsniveau van de bezoekers. Van de Nederlandse en buitenlandse bezoekers heeft maar liefst 70% respectievelijk 75%  een hogere opleiding.

Daarnaast bleken veel bezoekers familie te zijn van de deelnemers, die bovendien zelf ook roeiden of geroeid hadden. Maar liefst 83% had direct of indirect een (familie)band met het roeien.

De groep die met vrienden en kennissen op bezoek was, was kleiner dan bij andere sportevenementen. De meeste bezoekers zijn gemengde gezelschappen en stellen, veelal ouders van deelnemers. Ook hieruit blijkt dat het WK Roeien een familie-activiteit was.

In totaal zijn er tijdens het WK Roeien 17.600 overnachtingen geboekt in Rotterdam. Het grootste deel hiervan is doorgebracht door deelnemers.

Lees meer: Economische impact WK Roeien 2,2 mln

Datum: 14 mei 2018

Tijd: 10-13u

Locatie: Kenniscentrum Sport, Horapark 4, Ede

Naar aanleiding van de publicatie van een onderzoek naar 16 Haagse evenementen, is er discussie ontstaan over de werkelijke aantallen bezoekers bij vrij toegankelijke evenementen. Er bleek nogal een discrepantie te bestaan tussen sommige gemeten bezoekersaantallen en de bezoekersaantallen volgens de organisatie. Dit was voor de gemeente Den Haag een reden om de gebruikte methode ter discussie te stellen.

Terecht of niet, het is van belang dat er een goede, publiekelijke validatie wordt gedaan van de verschillende methodes komt om bezoekersaantallen te meten. Daarom zal er op 14 mei een expertmeeting plaatsvinden over de betrouwbaarheid van het meten van bezoekersaantallen. 

U kunt zich voor deze expertmeeting inschrijven via deze link

Doel en karakter van de bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst is om aanbieders en ervaren gebruikers van meetmethodes van bezoekersaantallen bijeen te brengen. Vervolgens hopen we stappen zetten naar een richtlijn en/of keurmerk. Deze geeft garanties over de betrouwbaarheid van de uitkomsten.

De aanleiding voor de bijeenkomst is een rapport over 16 evenementen in Den Haag waarbij gebruik gemaakt is van GSM data voor het meten van bezoekersaantallen. 

De bijeenkomst heeft het karakter van een expertmeeting, dat wil zeggen dat de genodigden geselecteerd worden op basis van kennis van en ervaring met dit thema. Het is de bedoeling dat vrijwel alle aanwezigen een korte toelichting voorbereiden en in een korte bijdrage hun standpunten en ervaringen delen.

Doelgroep

Genodigden zijn aanbieders meetmethoden, gebruikers meetmethoden, onderzoekers. Gestreefd wordt naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging. Bij teveel aanmeldingen kan er geselecteerd worden op expertise of belang.

Aantal deelnemers: ca 20-30.

Kosten

Er worden in principe geen kosten berekend of een kleine bijdrage voor consumpties.

Voorlopig programma

10:00 Inleiding  
  Blok 1 Welke methodes zijn er en hoe betrouwbaar zijn deze en wat kosten ze?  
  (high tech) methodes  
  Low tech alternatieven  
     
  Blok 2 Wat zijn ervaringen van gebruikers met verschillende methodes? En welke behoeften zijn er wat betreft validatie, richtlijn of keurmerk?  
  Onderzoekers  
  Gemeenten, provincies, netwerk kracht v sportevenementen  
  Evenementen  
  Welke stappen moeten we zetten om tot een nieuwe richtlijn te komen? Wat is de rol van verschillende partijen, waaronder de WESP?  
  WESP  
     
  Evaluatie, conclusies  
13:00 Lunch  

Lees meer: 14 mei: expertmeeting bezoekersaantallen evenementen

Op dit moment doet Meerwaarde onderzoek naar:

 • WK Triathlon Rotterdam 2017 (peer review)
 • EK Voetbal Vrouwen 2017 (peer review)
 • Challenge Almere-Amsterdam (triathlon) (econ. impact) (peer review)
 • NCK Wielrennen (prom. waarde) (peer review)
 • WESP en Open Onderzoek (website www.open-onderzoek.org)

wkbeachMeerwaarde heeft onderzoek gedaan naar de economische impact van het WK Beachvolleybal dat in de zomer van 2015 in Nederland gespeeld werd. Het toernooi vond plaats op aansprekende locaties in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Apeldoorn. De finales werden gespeeld op een drijvend stadion op de Hofvijver in Den Haag.

Het onderzoek naar de impact van het toernooi vindt plaats in opdracht van de speelsteden en toernooiorganisator TIG Sports. Het is uitgevoerd volgens de richtlijnen van de landelijke Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP).

De economische impact voor de speelsteden was:

  Amsterdam Apeldoorn Den Haag Rotterdam
Bezoekers  €              523.000  €            97.000  €            623.000  €          145.000
Organisatie  €              545.000  €          -40.000  €          -526.000  €          294.000
Totaal  €          1.068.000  €            57.000  €              97.000  €          439.000

De totale impact voor Nederland bedroeg € 45.000

De gedrukte rapporten voor Rotterdam, Amsterdam en Nederland zijn te bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Ze kosten €20 per stuk, inclusief BTW en verzendkosten.

 

 

Download rapport Amsterdam

Download rapport Rotterdam

Download rapport Nederland

Samen met andere onderzoekers heb ik het initiatief genomen om tot een standaard voor Open Onderzoek te komen.

logoopenonderzoekOpen Onderzoek is onderzoek waarbij de uitgangspunten, de methodes, de data en de resultaten openbaar en toegankelijk zijn . Het doel van Open Onderzoek is betere kennis, betere kennisopbouw, kennisuitwisseling en de toegankelijkheid van kennis. We richten ons met name op sociaal-wetenschappelijke kennis en beleidsonderzoek.

Onder de vlag van Open Onderzoek streven wij bijvoorbeeld naar standaardisering van methodes. Door kritische feed back en peer review op methodes worden de validiteit en betrouwbaarheid van resultaten verbeterd. Dit helpt ook weer bij de toepassing en de verspreiding van zowel onderzoeksmethoden als –resultaten. Open Onderzoek is gebaseerd op ideeën die ontleend zijn aan de Open Source software beweging.

Als u meer wilt weten over dit initiatief, neemt u dan contact met mij op via het contactformulier of bel 06 55558757.

ABoekSimpel is een gratis boekhouding in Excel! Handig voor ZZP-ers. Je kunt met dit excelbestand een eenvoudige boekhouding voeren. Het bestand is naar eigen wensen aan te passen. Het wordt beschikbaar gesteld 'zoals het is', Meerwaarde is niet aansprakelijk voor eventuele fouten.

 ABoekSimpelbeta2015

Lees meer: ABoekSimpel boekhouden in Excel gratis download

Clipboard01Veld interviews (face to face) worden vaak nog met pen en papier afgenomen. Technologische ontwikkelingen op het gebied van smartphones en tablets maakt het nu mogelijk om deze werkwijze te vervangen door dataverzameling met behulp van deze handcomputers. Voordelen hiervan zijn:

 • geen data entry meer nodig: spaart kosten en tijd en vervelend werk
 • automatische volgorde (routing) van vragen controle van antwoorden en verplichte antwoorden
 • vermijdt fouten bij de data-entry, databestand van hogere kwaliteit
 • motiverend voor enqueteurs (studenten), geen dom invoerwerk meer
 • geen internet verbinding nodig: gegevens worden lokaal ‘off line’ opgeslagen en worden daarna geupload
 • automatische tijdregistratie (‘time-stamp’) antwoorden
 • mogelijkheid tot realtime monitoring van aantal afgenomen interviews tijdens evenement
 • gebruiksklaar databestand vrijwel onmiddellijk na afloop, gebruik van tablets leidt tot hogere respons bij respondenten

Hogescholen, andere leden van de WESP of andere organisaties wordt de mogelijkheid geboden om op relatief eenvoudige en goedkope wijze over te stappen op het gebruik van deze tablets. De kosten zijn vanaf €10 per tablet per dag. Voor meer informatie neem contact op via het contactformulier.

 

Lees meer: Verhuur tablets voor veldwerk

Over MeerWaarde

De missie van Meerwaarde is om onderzoek en cijfermateriaal vergelijkbaar en toegankelijk te maken, zodat kennis wordt opgebouwd. Deze manier van werken heet Open Onderzoek, onderzoek waarbij methodes en resultaten openbaar en transparant zijn.

 

In 2009 heb ik daartoe de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) opgericht die dienst doet als kraamkamer voor gestandaardiseerde onderzoeksmethoden en transparantie. De richtlijnen van de WESP zijn inmiddels landelijk geaccepteerd als standaard voor het meten van de impact van evenementen.

 

In 2006 ben ik gepromoveerd op maatschappelijke kosten-baten analyses van sportevenementen.