sinroy13De economische impact van het WK Roeien dat in 2016 in de gemeente Zuidplas bij Rotterdam plaatsvond, bedroeg € 2,2 mln. 

Het aantal bezoeken van toeschouwers die relevant zijn voor de economische impact, namelijk bezoekers, deelnemers en pers, was 21.171. Deze bezoeken zijn afgelegd door 5.859 personen. Een groot gedeelte van de reguliere bezoekers (48%) was afkomstig uit het buitenland. Van de Nederlanders was het grootste deel afkomstig uit de provincie Zuid-Holland.

Roeien is een studentensport en dat blijkt uit het opleidingsniveau van de bezoekers. Van de Nederlandse en buitenlandse bezoekers heeft maar liefst 70% respectievelijk 75%  een hogere opleiding.

Daarnaast bleken veel bezoekers familie te zijn van de deelnemers, die bovendien zelf ook roeiden of geroeid hadden. Maar liefst 83% had direct of indirect een (familie)band met het roeien.

De groep die met vrienden en kennissen op bezoek was, was kleiner dan bij andere sportevenementen. De meeste bezoekers zijn gemengde gezelschappen en stellen, veelal ouders van deelnemers. Ook hieruit blijkt dat het WK Roeien een familie-activiteit was.

In totaal zijn er tijdens het WK Roeien 17.600 overnachtingen geboekt in Rotterdam. Het grootste deel hiervan is doorgebracht door deelnemers.

De totale uitgaven aan overnachtingen van bezoekers, deelnemers en media bedroegen € 1.407.000. Overdag hebben bezoekers en de media € 337.000 uitgegeven. Dit betekent dat de totale uitgaven van bezoekers, deelnemers en media  tijdens het WK Roeien € 1.744.000 bedroegen.

Van de organisatorische begroting was in totaal was € 436.600 afkomstig uit Rotterdamse bronnen. Volgens opgave van de organisatie is € 941.000 bij Rotterdamse bedrijven is terecht gekomen. De totale economische impact vanuit de organisatie bedraagt dan het saldo van (afgerond) € 504.000.

De totale bestedingen van bezoekers bedroegen dus € 1.744.000 en van de organisatie €  504.000.

Dit betekent dat de totale economische impact voor de gemeente Rotterdam van het WK Roeien  € 2.248.000 heeft bedragen. Het rapport is via deze link te downloaden.

Over MeerWaarde

De missie van Meerwaarde is om onderzoek en cijfermateriaal vergelijkbaar en toegankelijk te maken, zodat kennis wordt opgebouwd. Deze manier van werken heet Open Onderzoek, onderzoek waarbij methodes en resultaten openbaar en transparant zijn.

 

In 2009 heb ik daartoe de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) opgericht die dienst doet als kraamkamer voor gestandaardiseerde onderzoeksmethoden en transparantie. De richtlijnen van de WESP zijn inmiddels landelijk geaccepteerd als standaard voor het meten van de impact van evenementen.

 

In 2006 ben ik gepromoveerd op maatschappelijke kosten-baten analyses van sportevenementen.