Datum: 14 mei 2018

Tijd: 10-13u

Locatie: Kenniscentrum Sport, Horapark 4, Ede

Naar aanleiding van de publicatie van een onderzoek naar 16 Haagse evenementen, is er discussie ontstaan over de werkelijke aantallen bezoekers bij vrij toegankelijke evenementen. Er bleek nogal een discrepantie te bestaan tussen sommige gemeten bezoekersaantallen en de bezoekersaantallen volgens de organisatie. Dit was voor de gemeente Den Haag een reden om de gebruikte methode ter discussie te stellen.

Terecht of niet, het is van belang dat er een goede, publiekelijke validatie wordt gedaan van de verschillende methodes komt om bezoekersaantallen te meten. Daarom zal er op 14 mei een expertmeeting plaatsvinden over de betrouwbaarheid van het meten van bezoekersaantallen. 

U kunt zich voor deze expertmeeting inschrijven via deze link

Doel en karakter van de bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst is om aanbieders en ervaren gebruikers van meetmethodes van bezoekersaantallen bijeen te brengen. Vervolgens hopen we stappen zetten naar een richtlijn en/of keurmerk. Deze geeft garanties over de betrouwbaarheid van de uitkomsten.

De aanleiding voor de bijeenkomst is een rapport over 16 evenementen in Den Haag waarbij gebruik gemaakt is van GSM data voor het meten van bezoekersaantallen. 

De bijeenkomst heeft het karakter van een expertmeeting, dat wil zeggen dat de genodigden geselecteerd worden op basis van kennis van en ervaring met dit thema. Het is de bedoeling dat vrijwel alle aanwezigen een korte toelichting voorbereiden en in een korte bijdrage hun standpunten en ervaringen delen.

Doelgroep

Genodigden zijn aanbieders meetmethoden, gebruikers meetmethoden, onderzoekers. Gestreefd wordt naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging. Bij teveel aanmeldingen kan er geselecteerd worden op expertise of belang.

Aantal deelnemers: ca 20-30.

Kosten

Er worden in principe geen kosten berekend of een kleine bijdrage voor consumpties.

Voorlopig programma

10:00 Inleiding  
  Blok 1 Welke methodes zijn er en hoe betrouwbaar zijn deze en wat kosten ze?  
  (high tech) methodes  
  Low tech alternatieven  
     
  Blok 2 Wat zijn ervaringen van gebruikers met verschillende methodes? En welke behoeften zijn er wat betreft validatie, richtlijn of keurmerk?  
  Onderzoekers  
  Gemeenten, provincies, netwerk kracht v sportevenementen  
  Evenementen  
  Welke stappen moeten we zetten om tot een nieuwe richtlijn te komen? Wat is de rol van verschillende partijen, waaronder de WESP?  
  WESP  
     
  Evaluatie, conclusies  
13:00 Lunch  

 

Over MeerWaarde

De missie van Meerwaarde is om onderzoek en cijfermateriaal vergelijkbaar en toegankelijk te maken, zodat kennis wordt opgebouwd. Deze manier van werken heet Open Onderzoek, onderzoek waarbij methodes en resultaten openbaar en transparant zijn.

 

In 2009 heb ik daartoe de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) opgericht die dienst doet als kraamkamer voor gestandaardiseerde onderzoeksmethoden en transparantie. De richtlijnen van de WESP zijn inmiddels landelijk geaccepteerd als standaard voor het meten van de impact van evenementen.

 

In 2006 ben ik gepromoveerd op maatschappelijke kosten-baten analyses van sportevenementen.