Den Haag wapen 1816.svg

Update 6 december: een lid van de gemeenteraad van Den Haag heeft vragen gesteld over het onderzoek.

Update 3 november: inmiddels heb ik een bezwaarschrift ingediend tegen de beslissing van de gemeente Den Haag, die kan hier ingezien worden.

De gemeente Den Haag heeft in 2016 een onderzoek laten uitvoeren naar de economische impact van zestien gezichtsbepalende evenementen, waaronder vier sportevenementen. Het rapport hierover wil zij echter niet vrijgeven. Meerwaarde Open Onderzoek heeft een Wob-verzoek ingediend bij de gemeente Den Haag met betrekking tot dit onderzoek, maar de gemeente heeft dit verzoek op 27 september afgewezen. De afwijzingsbrief van de gemeente Den Haag kan hier ingezien worden. 

De argumentatie voor deze afwijzing is m.i. niet steekhoudend, zoals in ik een artikel op SportknowhowXL uiteen heb gezet. De volgende stap is dat ik een bezwaarschrift schrijf tegen de beslissing van de rechter. Wordt dat ook afgewezen, dan is de laatste stap de gang naar de rechter.

De achtergrond van mijn WOB verzoek is mijn overtuiging dat de evenementen sector er van zal profiteren als de cijfers die gebruikt worden, kloppen. Veel grotere gemeenten maken gebruik van nieuwe telmethodes met behulp van telefonie, waardoor het werkelijk aantal bezoekers redelijk goed in te schatten is.  In de praktijk blijkt dat deze gemeenten blijkbaar bang zijn om grotere evenementorganisatoren die met onjuiste cijfers komen, publiekelijk ter verantwoording te roepen.

Als oprichter van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP), een open onderzoeks-community die streeft naar betrouwbare en transparante onderzoeks- en evaluatiemethoden voor evenementen en als één van de initiatiefnemers van het Convenant Event Audit maak ik mij al langere tijd sterk voor een beter inzicht in deze gegevens. Heeft u hierover vragen, of wilt u hieraan een bijdrage leveren, neem dan contact met mij op.

Over MeerWaarde

De missie van Meerwaarde is om onderzoek en cijfermateriaal vergelijkbaar en toegankelijk te maken, zodat kennis wordt opgebouwd. Deze manier van werken heet Open Onderzoek, onderzoek waarbij methodes en resultaten openbaar en transparant zijn.

 

In 2009 heb ik daartoe de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) opgericht die dienst doet als kraamkamer voor gestandaardiseerde onderzoeksmethoden en transparantie. De richtlijnen van de WESP zijn inmiddels landelijk geaccepteerd als standaard voor het meten van de impact van evenementen.

 

In 2006 ben ik gepromoveerd op maatschappelijke kosten-baten analyses van sportevenementen.