Gratis urenregistratie (tijdschrijf) in Excel! Handig voor ZZP-ers. Je kunt met dit systeem eenvoudig je uren bij houden, per dag en per week. Het systeem rekent zelf de cumulatieve uren uit (dus wat je in de loop der tijd aan een project besteed hebt) en vergelijkt dat desgewenst met je planning. Tot meer dan 100 projecten en activiteiten. Zonder beperkingen te gebruiken. Microsoft Excel - UrenschrijfsysteemMW2014

Je kunt versie voor 2015 downloaden nadat je op één van de onderstaande sociale media knoppen geklikt hebt.

 

Over MeerWaarde

De missie van Meerwaarde is om onderzoek en cijfermateriaal vergelijkbaar en toegankelijk te maken, zodat kennis wordt opgebouwd. Deze manier van werken heet Open Onderzoek, onderzoek waarbij methodes en resultaten openbaar en transparant zijn.

 

In 2009 heb ik daartoe de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) opgericht die dienst doet als kraamkamer voor gestandaardiseerde onderzoeksmethoden en transparantie. De richtlijnen van de WESP zijn inmiddels landelijk geaccepteerd als standaard voor het meten van de impact van evenementen.

 

In 2006 ben ik gepromoveerd op maatschappelijke kosten-baten analyses van sportevenementen.