MeerWaarde heeft het VALUE model ontwikkeld, dat de economische impact en waarde van (sport)evenementen voorspelt, bijvoorbeeld voor een gemeente. Het model is geijkt op basis van 12 evenementen en enkele duizenden respondenten. 

Het model is geschikt om op basis van enkele kenmerken van een evenement een indicatie te krijgen van

  • Bezoekers uitgesplitst naar herkomst;
  • Verblijfsduur bezoekers;
  • Bestedingen bezoekers;
  • Totale economische impact van het evenement.

Op eenvoudige wijze verwerkt het model bestaande gegevens over evenementen, en indien deze gegevens ontbreken, maakt het zelf een schatting. Het is met name geschikt voor het op voordelige en toch objectieve wijze vergelijken en doorrekenen van een aantal evenementen voor een gemeente, provincie of sportbond. Rotterdam en Eindhoven maakten reeds hiervan gebruik. Een toelichting in PowerPoint kunt u downloaden, nadat u één van de social media knoppen gebruikt heeft.

Over MeerWaarde

De missie van Meerwaarde is om onderzoek en cijfermateriaal vergelijkbaar en toegankelijk te maken, zodat kennis wordt opgebouwd. Deze manier van werken heet Open Onderzoek, onderzoek waarbij methodes en resultaten openbaar en transparant zijn.

 

In 2009 heb ik daartoe de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) opgericht die dienst doet als kraamkamer voor gestandaardiseerde onderzoeksmethoden en transparantie. De richtlijnen van de WESP zijn inmiddels landelijk geaccepteerd als standaard voor het meten van de impact van evenementen.

 

In 2006 ben ik gepromoveerd op maatschappelijke kosten-baten analyses van sportevenementen.