Clipboard01Veld interviews (face to face) worden vaak nog met pen en papier afgenomen. Technologische ontwikkelingen op het gebied van smartphones en tablets maakt het nu mogelijk om deze werkwijze te vervangen door dataverzameling met behulp van deze handcomputers. Voordelen hiervan zijn:

  • geen data entry meer nodig: spaart kosten en tijd en vervelend werk
  • automatische volgorde (routing) van vragen controle van antwoorden en verplichte antwoorden
  • vermijdt fouten bij de data-entry, databestand van hogere kwaliteit
  • motiverend voor enqueteurs (studenten), geen dom invoerwerk meer
  • geen internet verbinding nodig: gegevens worden lokaal ‘off line’ opgeslagen en worden daarna geupload
  • automatische tijdregistratie (‘time-stamp’) antwoorden
  • mogelijkheid tot realtime monitoring van aantal afgenomen interviews tijdens evenement
  • gebruiksklaar databestand vrijwel onmiddellijk na afloop, gebruik van tablets leidt tot hogere respons bij respondenten

Hogescholen, andere leden van de WESP of andere organisaties wordt de mogelijkheid geboden om op relatief eenvoudige en goedkope wijze over te stappen op het gebruik van deze tablets. De kosten zijn vanaf €10 per tablet per dag. Voor meer informatie neem contact op via het contactformulier.

 

Tablets met WESP vragenlijst

Begin 2011 publiceerde de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) het ‘Handboek Evaluatierichtlijnen’, met daarin opgenomen richtlijnen voor de dataverzameling tijdens (sport)evenementen. Deze dataverzameling bestaat voor een belangrijk deel uit zgn. ‘face to face’ interviews met bijvoorbeeld bezoekers van sportevenementen.Meerwaarde biedt de mogelijkheid om tablets te huren, met daarop de vragenlijst voorgeïnstalleerd. Het betreft het Samsung Galaxy Tab 2 model, 7” en Google Nexus. Dit model is een slag kleiner dan de iPad, licht en handzaam in het gebruik. Eén veldwerkdag wil zeggen dat men de tablet twee dagen heeft: één dag voor veldwerk en één dag voor voorbereiding of verwerking.

Afnemers krijgen daarnaast de beschikking over een internet-account, met daarop, indien gewenst, de standaardvragenlijst (economische impact). Desgewenst kunnen zij nog aanpassingen doen aan deze vragenlijst via dit internet account. Vervolgens wordt de vragenlijst opgeslagen en kunnen studenten de vragenlijst downloaden op hun handcomputer. Het verzamelen van de gegevens kan zonder internet verbinding plaatsvinden (off line). 

Na afname van de vragenlijst, of aan het eind van de veldwerkperiode, kunnen de enquêteurs met behulp van een internet verbinding de antwoorden weer uploaden. De gebruiker kan vervolgens de verzamelde interviews via zijn internet account benaderen en downloaden in SPSS format.

De kosten liggen vanaf 10 euro per tablet per veldwerk-dag, plus 150 euro per onderzoek, met maximaal 3.000 respondenten. De vragenlijst en het databestand zijn een maand beschikbaar.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Over MeerWaarde

De missie van Meerwaarde is om onderzoek en cijfermateriaal vergelijkbaar en toegankelijk te maken, zodat kennis wordt opgebouwd. Deze manier van werken heet Open Onderzoek, onderzoek waarbij methodes en resultaten openbaar en transparant zijn.

 

In 2009 heb ik daartoe de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) opgericht die dienst doet als kraamkamer voor gestandaardiseerde onderzoeksmethoden en transparantie. De richtlijnen van de WESP zijn inmiddels landelijk geaccepteerd als standaard voor het meten van de impact van evenementen.

 

In 2006 ben ik gepromoveerd op maatschappelijke kosten-baten analyses van sportevenementen.