MeerWaarde heeft het VALUE model ontwikkeld, dat de economische impact en waarde van (sport)evenementen voorspelt, bijvoorbeeld voor een gemeente. Het model is geijkt op basis van 12 evenementen en enkele duizenden respondenten. 

Het model is geschikt om op basis van enkele kenmerken van een evenement een indicatie te krijgen van

  • Bezoekers uitgesplitst naar herkomst;
  • Verblijfsduur bezoekers;
  • Bestedingen bezoekers;
  • Totale economische impact van het evenement.

Op eenvoudige wijze verwerkt het model bestaande gegevens over evenementen, en indien deze gegevens ontbreken, maakt het zelf een schatting. Het is met name geschikt voor het op voordelige en toch objectieve wijze vergelijken en doorrekenen van een aantal evenementen voor een gemeente, provincie of sportbond. Rotterdam en Eindhoven maakten reeds hiervan gebruik. Een toelichting in PowerPoint kunt u downloaden, nadat u één van de social media knoppen gebruikt heeft.

Lees meer: VALUE model berekent impact evenementen

Gratis urenregistratie (tijdschrijf) in Excel! Handig voor ZZP-ers. Je kunt met dit systeem eenvoudig je uren bij houden, per dag en per week. Het systeem rekent zelf de cumulatieve uren uit (dus wat je in de loop der tijd aan een project besteed hebt) en vergelijkt dat desgewenst met je planning. Tot meer dan 100 projecten en activiteiten. Zonder beperkingen te gebruiken. Microsoft Excel - UrenschrijfsysteemMW2014

Lees meer: Meerwaarde: gratis tijdschrijfsysteem in Excel

Meerwaarde heeft opdrachten gedaan voor o.a. de volgende opdrachtgevers

Rotterdam Topsport
Oympisch Vuur
NOC*NSF
HAN Hogeschool Arnhem Nijmegen
Rotterdam Festivals
Gemeente Den Haag
Stichting City Dynamiek Eindhoven
Idraetsfunden Denmark
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)
The Nordic Council of Ministers
Football Association Sweden
Football Association of Norway
Football Association of Finland
Football Association of Denmark
Gemeente Valkenburg
Gemeente Eindhoven
Sport en Recreatie Gemeente Rotterdam
Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Rotterdam
Gemeente Arnhem
Gemeente Emmen
Gemeente Doetinchem
Gemeente Enschede
W.J.H Mulier Instituut
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Rotterdam
Gemeente Tilburg
Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen
Gemeente Amsterdam
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van VWS

Over MeerWaarde

De missie van Meerwaarde is om onderzoek en cijfermateriaal vergelijkbaar en toegankelijk te maken, zodat kennis wordt opgebouwd. Deze manier van werken heet Open Onderzoek, onderzoek waarbij methodes en resultaten openbaar en transparant zijn.

 

In 2009 heb ik daartoe de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) opgericht die dienst doet als kraamkamer voor gestandaardiseerde onderzoeksmethoden en transparantie. De richtlijnen van de WESP zijn inmiddels landelijk geaccepteerd als standaard voor het meten van de impact van evenementen.

 

In 2006 ben ik gepromoveerd op maatschappelijke kosten-baten analyses van sportevenementen.