2007 Tijd voor Sporteconomie

Broek, B. van den, Oldenboom, E.R., & Verhoogt, P. (2007). Tijd voor sporteconomie: verslag bijeenkomst sport en economie, 15 maart 2007. Amsterdam: MeerWaarde Sport en Economie.

In 2007 vond er een bijeenkomst plaats over het thema ‘Sport en Economie’. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in het kader van de nota ‘Tijd voor Sport’. De bijeenkomst telde 21 aanwezigen, afkomstig uit overheid, sport, bedrijfsleven en onderzoek en onderwijs. Dit is het verslag van deze bijeenkomst.

2005 Proefschrift Costs and benefits of major sports event

Proefschrift over de kosten en baten van sportevenementen. Hierop is de auteur aan de Sheffield Hallam University (UK) gepromoveerd.

Over MeerWaarde

De missie van Meerwaarde is om onderzoek en cijfermateriaal vergelijkbaar en toegankelijk te maken, zodat kennis wordt opgebouwd. Deze manier van werken heet Open Onderzoek, onderzoek waarbij methodes en resultaten openbaar en transparant zijn.

 

In 2009 heb ik daartoe de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP) opgericht die dienst doet als kraamkamer voor gestandaardiseerde onderzoeksmethoden en transparantie. De richtlijnen van de WESP zijn inmiddels landelijk geaccepteerd als standaard voor het meten van de impact van evenementen.

 

In 2006 ben ik gepromoveerd op maatschappelijke kosten-baten analyses van sportevenementen.